SUNRISE súkromná anglická škôlka ponúka starostlivosť a bohatý program pre deti počas dňa iba v angličtine, vďaka čomu si vaše dieťa osvojí druhý jazyk prirodzenou a hravou formou.

Veríme, že každý moment ponúka možnosť upevňovať vzťahy a vytvoriť tak komunitu, ktorá sa s láskou stará o deti, zamestnancov i rodiny. Naše vzdelávacie stratégie sú založené na cieľoch v štyroch hlavných oblastiach rozvoja - sociálne/emocionálne, telesné, kognitívne a jazykové. Unikátna sila nášho vzdelávacieho programu je vnímanie záujmov detí a sveta okolo nich, aby sme ich inšpirovali k učeniu. Deti majú možnosť výberu, vedieme ich k vzájomnej spolupráci a sebavyjadrovaniu. 

Dbáme na to, aby sme využili maximálny potenciál každého dieťaťa a rozvíjali každú stránku jeho osobnosti. Sme zariadenie rodinného typu, čo zaručuje malý počet detí v skupinke, čím sa dieťaťu zaručí individuálny prístup a napĺňanie jeho potrieb po každej stránke. Tešíme sa na príležitosť pomôcť Vašim deťom spoznávať svet okolo nich. Vytvorte Vašej ratolesti u nás jeho druhý domov a zabezpečte mu tak výborný štart do budúcna. 

 

    Bc. Zuzana Ponechalová 


    

"Verím, že deti sú naša budúcnosť

Dobre ich učme a nechajme ich ísť vlastnou cestou

Ukážme im všetku krásu, ktorú majú vo vnútri

Dajme im pocit hrdosti, aby sme im to uľahčili"

                                                                                                                                  

(Linda Creed)

 

 

Aktuality