Súkromná anglická škôlka SUNRISE s rodinným prostredím je určené pre deti vo veku od 3 do 6 rokov s dennou prevádzkou pondelok až piatok od 7.00 do 17.00 hod. Detičky prijímame v prípade voľného miesta kedykoľvek počas roka.

  Počas roka sa venujeme rôznym tématickým celkom pomocou hier a aktivít primeraných veku a možností jednotlivých detí, kladieme dôraz na rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby.  

Podporujeme rozprávanie, čítanie, sebaprezentáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru a zdravý životný štýl. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier. Za základ úspechu považujeme motiváciu, oceňujeme snahu dieťaťa, vidíme aj jeho mini úspechy a verejne ich oceňujeme. Na slabších stránkach sa snažíme s deťmi popracovať.

Do nášho programu okrem nami organizovaných aktivít zaraďujeme aj návštevy rôznych podujatí, predstavení, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD a podobne.


Hygiena

V našej škôlke dbáme na pestovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

Bezpečnosť
Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, preto vedieme deti k predchádzaniu úrazom aj tým, že ich počas vychádzok a výletov oboznamujeme s pravidlami cestnej premávky. Interiér je prispôsobený a vybavený vhodným nábytkom pre deti.

 

Stravovanie

Naši kuchári  pripravia Vašim deťom zdravé a chutné jedlá. Dbáme na zdravý životný štýl, uvedomujeme si aká je zdravá strava dôležitá, preto u nás dbáme na pravidelný každodenný prísun ovocia a zeleniny. Minimalizujeme prísun rafinovaného cukru a nahrádzame ho prírodnými produktami vo forme ovocia či ovocných štiav.

 

 

 

 

Aktuality