7:00 - 8:15          Príchod detí, voľná hra

8:15 - 8:30          Ranný kruh 

8:30 - 9:00          Pohybové a relaxačné činnosti  

9:00 - 9:30          Hygiena, Desiata  

9:30 - 10:15        Edukačná aktivita   

10:15 - 11:30      Pobyt vonku  

11:30 - 12:00      Hygiena, Obed   

12:00 - 14:30      Príprava na spánok a odpočinok detí (plnohodnotná náhradná                                                               činnosť pre deti bez potreby spánku) 

14:30 - 15:00      Hygiena, Olovrant

15:00 - 15:45      Krúžok (baby music, tvorivé dielne, Dino Lingo...)    

15:45 - 17:00      Hrové činnosti a odchod detí domov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Aktuality