Sunrise Childcare Centre, s.r.o.

Limbová 30

(sídlime v priestoroch ZŠ Limbová, 1. poschodie)

010 07 Žilina-Solinky

mobil: 0917 092 936

0948 777 329

e-mail: sunrisecare1@gmail.com

 

   Zodpovedná osoba

Bc. Zuzana Ponechalová  

(dcérka 10 rokov, syn 4 roky)

 

 

 

Vzdelanie:   
 

Univerzita Mateja Bela, vychovávateľstvo (SK) 
 Psychológia dieťaťa (UK)
 Starostlivosť o deti v domácom prostredí (UK)
 Mentálne zdravie a psychiatria (UK) 

Diplomovaný kurz Montessori pedagogiky (Praha, CZ)

 

Výchove detí sa venujem s vášňou a láskou. Po dokončení štúdia pedagogiky a psychológie dieťaťa na Slovensku a v zahraničí som pracovala ako učiteľka v špeciálnej materskej škole a neskôr v anglickej škôlke Helen Doron, kde som bola súčasťou zrodu škôlky a zároveň pôsobila ako prvá učiteľka až do svojho odchodu na materskú dovolenku. Na moje deti rozprávam od narodenia výlučne anglickým jazykom a budeme radi ak sa k nám pridajú aj vaše detičky :-)

 

 

 

 

Aktuality